ปก_BC_14102563_106.jpg กิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ ประจำปี 2563

นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ ประจำปี 2563 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4