ปก_สร้างทีม_14-15 0963_106.jpg โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การสร้างทีมงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง"

นางสุชาดา โชนะโต ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การสร้างทีมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง" ระหว่างวันที่ 14 -15 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี