ปก_อบรม01_106.jpg โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "สถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน" 

นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานในการเปิดพิธีโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "สถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน" ระหว่างวันที่ 14 -15 กันยายน 2563 ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 1 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี