สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
ตรวจโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรากลั่น ชนิดเอทานอล บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จำกัด และบริษัทมิตรผลไบโอฟูเอล (กุฉินารายณ์) จำกัด

นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยม และแนะนำการปฏิบัติงาน ตรวจโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรากลั่น ชนิดเอทานอล บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จำกัด และบริษัทมิตรผลไบโอฟูเอล (กุฉินารายณ์) จำกัด ในเขตพื้นที่กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563