สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office 4

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

01.jpg

โครงการเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนส่วนเสียภาษีสรรพสามิต กลุ่มเพาะปลูกยาสูบ ในพื้นที่สาขาวังสะพุง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย ได้จัดโครงการเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนส่วนเสียภาษีสรรพสามิต กลุ่มเพาะปลูกยาสูบ ในพื้นที่สาขาวังสะพุง

banner131064.jpg

พิธีวางพวงมาลาถวายความเคารพน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม  พ.ศ. 2564

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น.สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 โดยนาย ฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมข้าราชการในสังกัดฯ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายความเคารพน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม พ.ศ.2564 

 

ปก_100364-วิทยากร-106.jpg

แนวทางการบริหารภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายในโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวทางการบริหารภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ให้กับนักศึกษาปริญญาโท เมื่อวันเสาร์ ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 1503 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

p1722564_b.jpg

วันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต 89 ปี

วันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต 89 ปี

นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
ทำบุญ ตักบาตร ณ วัดป่าบ้านตาด และทำกิจกรรมปรับภูมิทัศน์รอบอาคาร สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 และบ้านพัก
มีโดยมีข้าราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมอย่างพร้อมเพียง ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  

ju_banner.jpg

มอบนโยบาย

นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เดินทางไปมอบนโยบายให้กับ ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร และ แสดงความยินดีกับ นางจุไรรัตน์ เคนหาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตที่ได้ย้ายดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร โดยมีข้าราชการและลูกจ้างติดตามในครั้งนี้

ปก_BC_14102563_106.jpg

กิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ ประจำปี 2563

นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ ประจำปี 2563 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

ปก_สร้างทีม_14-15 0963_106.jpg

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การสร้างทีมงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง"

นางสุชาดา โชนะโต ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การสร้างทีมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง" ระหว่างวันที่ 14 -15 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ปก_อบรม01_106.jpg

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "สถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน" 

นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานในการเปิดพิธีโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "สถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน" ระหว่างวันที่ 14 -15 กันยายน 2563 ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 1 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

b19_20_8_63.jpg

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4"

นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4" ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2563 ณโรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

 

ปก_จังหวัดเครื่องที่_106.jpg

โครงการจังหวัดเครื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563

นางจุไรรัตน์ เคนหาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ร่วมกับ สรรพสามิตพื้นที่อุดร เข้าร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนี(พอ.สว.) โครงการจังหวัดเครื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลหนองหว้า ตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ban12863.jpg

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

banner26763.jpg

พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพิธีลงนามถวายพระพร 

นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563  ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

ปก.jpg

ตอนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวกคณะที่ 7 (จากสำนักนายกรัฐมนตรี) ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

 

นางจุไรรัตน์ เคนหาญ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 และนางสาวนัยนา พิสุทธิรัตน์ สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
ตอนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวกคณะที่ 7 (จากสำนักนายกรัฐมนตรี) ตรวจประเมินมาตรฐาน
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

b4025.jpg

ตอนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวกคณะที่ 9 (จากสำนักนายกรัฐมนตรี) ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 และ นางมาลัย ด่านมงคลทิพย์  สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ ตอนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวกคณะที่ 9 (จากสำนักนายกรัฐมนตรี)  ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)ณ  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ สาขาเมืองกาฬสินธุ์ ในวันที่  21 กรกฎาคม 2563 new.gif

 

ปก_สบก_160763_106.jpg

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4" ระหว่างวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทรา และคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

ปก_GECC_กาฬสินธุ์.jpg

ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในเขตพื้นที่กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2563

ปก_ตรวจโรงงาน.jpg

ตรวจโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรากลั่น ชนิดเอทานอล บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จำกัด และบริษัทมิตรผลไบโอฟูเอล (กุฉินารายณ์) จำกัด

นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยม และแนะนำการปฏิบัติงาน ตรวจโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรากลั่น ชนิดเอทานอล บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จำกัด และบริษัทมิตรผลไบโอฟูเอล (กุฉินารายณ์) จำกัด ในเขตพื้นที่กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563

ปก_106_หนองคาย-เพ็ญ_280563.jpg

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สรรพสามิตพื้นที่หนองคายสาขาเมืองหนองคาย สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเพ็ญ

นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สรรพสามิตพื้นที่หนองคายสาขาเมืองหนองคาย สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเพ็ญ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 63

ปกหนองคาย_106_หนองคาย_280563.jpg

ตรวจเยี่ยม และแนะนำการปฏิบัติงาน โรงอุตสาหกรรมผลิตสุรากลั่น บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด ในเขตพื้นที่หนองคาย

นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยม และแนะนำการปฏิบัติงาน โรงอุตสาหกรรมผลิตสุรากลั่น บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด ในเขตพื้นที่หนองคาย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563  

ปก_106_GECC_260563.jpg

ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563