สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office 4

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

เข้ารับการตรวจประเมินให้คะแนนอาคารที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม หรือสถาปัตยกรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 และนางจุไรรัตน์ เคนหาญ สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี ได้ให้การต้อนรับนางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พร้อมเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ เพื่อเข้ารับการตรวจประเมินให้คะแนนอาคารที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม หรือสถาปัตยกรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมือง

1.jpg

นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เดินทางมาให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ครั้งที่ 2 แบบ Site Viste

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เดินทางมาให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ครั้งที่ 2 แบบ Site Visit โดยคณะอนุกรรมการ

285541363_337834965171684_4314249792418596806_n.jpg

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

01.jpg

สังเกตการณ์ และสร้างขวัญใจให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เข้าร่วมสังเกตการณ์ และสร้างขวัญใจให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี ที่เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) โดยผ่านระบบ ZOOM

01.jpg

การฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา

นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4" ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2565 ณ โรงแรมไอโฮเทล จังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์ - เพื่อให้บุคคากรด้านการจัดเก็บภาษีของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเกิดความเข้าใจการปฏิบัติราชการของกรมสรรพสามิต นำไปสู่ผลสำเร็จขององค์กร - เพื่อให้บุคคากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในองค์กรและจากองค์กรภายนอก นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

01.jpg

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต มอบนโยบายของกรมสรรพสามิต

วันที่ 28 เมษายน 2565 นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต มอบนโยบายของกรมสรรพสามิต ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต แก่เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ณ โรงแรมไอโอเท็ล จังหวัดนครพนม

01.jpg

ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานและตรวจราชการในพื้นที่สังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เดินทางไปประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานและตรวจราชการในพื้นที่สังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมทั้ง ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สกลนคร และมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2565 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

01.jpg

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 22 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษีฯ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิต และแนะนำเกี่ยวกับการขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ พร้อมทั้งให้บริการออกใบอนุญาตเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

1.jpg

กิจกรรมช่วยเหลือสังคมชุมชน CSR

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมชุมชน CSR ณ มูลนิธิบ้านเด็กอุดร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

4.jpg

บำเพ็ญพระราชกุศลพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) ตามโครงการทำบุญ 90 ปี

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 จัดกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) ตามโครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

2.jpg

นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 27 มีนาคม 2565 นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง”การพัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ปก.jpg

โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2565

นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ได้เข้าร่วมโครงตรวจสุขภาพประจำปี 2565 ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ บริเวรชั้น 1 (หน้าห้องส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี และส่วนกฎหมาย) โดยมีทีมงานจากโรงพยามบาลต่ายประจักษ์ศิลปาคม เป็นผู้ดำเนินการตรวจ 

01.jpg

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต"

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม เซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานป้องกันและปราบปรามในเขตพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต

01.jpg

ตรวจเยี่ยมพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินฯ เพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่​ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่​ 4 ได้ออกตรวจเยี่ยมพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินฯ เพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี​ 2565​ ณ​ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ

02.jpg

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิต

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษีฯ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิต และแนะนำเกี่ยวกับการขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ พร้อมทั้งให้บริการออกใบอนุญาตเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

01.jpg

การประชุมสัญจรของคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานจัดการประชุมสัญจรของคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานสรรพสามิตพื่นที่มุกดาหาร

02.jpg

พิธีเปิดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร สาขาคำชะอี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น. นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร สาขาคำชะอี ร่วมกับสรรพสามิตพื้นที่ทุกพื้นที่ในสังกัดภาคที่ 4

01.jpg

การประชุมกลุ่มย่อย(Focus Group) การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบและผู้เพาะปลูกต้นยาสูบทำจากใบยาสูบที่ปลูกและหั่นเอง

วันที่ 26 มกราคม 2565 นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม ได้จัดการประชุมกลุ่มย่อย(Focus Group) การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบและผู้เพาะปลูกต้นยาสูบทำจากใบยาสูบที่ปลูกและหั่นเอง ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาธาตุพนม และ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาศรีสงคราม

01.jpg

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ ฯ การเสียภาษีอัตราศูนย์สำหรับยาเส้นที่ผลิตเพื่อขายเป็นวัตถุดิบให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ

วันที่ 14 มกราคม 2565 ส่วนจัดเก็บบริหารภาษีฯ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ฯ การเสียภาษีอัตราศูนย์สำหรับยาเส้นที่ผลิตเพื่อขายเป็นวัตถุดิบให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ลว. 25 ตุลาคม 2564 แก่ตัวแทนผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้น/ยาสูบในเขตจังหวัดหนองคาย จำนวน 29 ราย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎระเบียบและเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย ในมิติด้านคุณภาพการให้บริการของกรมสรรพสามิต อีกทั้งรับทราบข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการต่อไป