สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office 4

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

h9457_070.jpg

 กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ประจำปี2557_2

นายละนอง แก้วศรีช่วง นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 และ นางดรุณี จารุภูมิ สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวสรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และลูกจ้าง ผู้อาวุโส ในวันที่ 9 เมษายน 2557
 

hgf57_1.JPG

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การตรวจสอบข้อมูลรายได้ภาษีสรรพสามิตผ่านระบบ GFMIS"

นายละนอง แก้วศรีช่วง นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การตรวจสอบข้อมูลรายได้ภาษีสรรพสามิตผ่านระบบ GFMIS" ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2527 ณ โรงแรมเดอะพรรณราย จังหวัดอุดรธานี

imain.JPG

นางสาวมัทนา  พฤกษะริตานนท์  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4   มอบหมายให้ นายละนอง แก้วศรีช่วง  นิติกรชำนาญการพิเศษ เป็นประธานและร่วมจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบทุนการศึกษา พร้อมอุปกรณ์การเรียน  ณ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี    ในวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ  82 ปี  วันที่ 17 กุมภาพันธ์  2557

m170257.JPG

นายละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการส่วนกฏหมาย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ร่วมกับข้าราชการ และลูกจ้าง เนื่องในวันครบรอบสถาปนากรมสรรพสามิต 82 ปี ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

th20115601.jpg

มอบของรางวัลกาชาดจังหวัดอุดรธานี

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมมอบของรางวัลสำหรับกาชาดจังหวัดอุดรธานี เนื่องในงานประจำปีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 – 12 ธันวาคม 2556

th14112556_1.jpg

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2556

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2556 ข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ร่วมกับข้าราชการในหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมถวายความจงรักภักดี

wanpiya1.jpg

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2556

ข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี ในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะพระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่าน ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2556

CCO-MOF 01.jpg

เรื่อง CCO-MOF สัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556

"CCO-MOF สัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556" นางสาวมัทนา พฤกษะริตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๔ เข้าร่วมเสวนาเรื่อง "การมีส่วนร่วมของหน่วยงานในสังกัดกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง" ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซสโคราช ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2556

งานวันครอบครัว1.JPG

เรื่อง อธิบดีกรมสรรพสามิตให้เกียรติร่วมงานวันครอบครัวชาวสรรพสามิต

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิตและคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต ให้เกียรติร่วมงานวันครอบครัวชาวสรรพสามิต ในวันที่ 18 เมษายน 2556 ณ บริเวณหน้าอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 โดยมี นางสาวมัทนา พฤกษะริตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 และสรรพสามิตพื้นที่ทุกพื้นที่ในสังกัด ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม

ประชุม1.JPG

เรื่อง อธิบดีกรมสรรพสามิต เดินทางประชุมมอบนโยบาย

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต เดินทางไปประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมมอบขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ในวันที่ 18 เมษายน 2556

รับรางวัล1.jpg

เรื่อง หน่วยงานสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 รับรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2554

นางสาวมัทนา พฤกษะริตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๔ รับรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2554 กับ นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ณ กรมสรรพสามิต เนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบ 81 ปี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

ทำบุญ1.jpg

เรื่อง สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบสถาปนากรมสรรพสามิต 81 ปี

นางสาวมัทนา พฤกษะริตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๔ พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้าง ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบสถาปนากรมสรรพสามิต 81 ปี ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556

region4_actnews1_01.jpg

โครงการคลินิกภาษี

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๔ นางสาวมัทนา พฤกษะริตานนท์ เข้าร่วมประชุมโครงการคลินิกภาษี และให้การต้อนรับท่านรองปลัดกระทรวงการคลัง นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการคลินิกภาษ กระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจเยี่ยมคณะทำงานโครงการคลินิกภาษี ที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี วันที่ 25 มกราคม 2556

region2_actnews2_01.jpg

ประมวลภาพ "กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2556"

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ร่วมกับ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทั้ง 11 พื้นที่ ภายในงาน เวลาประมาณ 20.00 น. หลังจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 นางสาวมัทนา พฤกษะริตานนท์ กล่าวเปิดงาน พร้อมกับอวยพรผู้ที่มาร่วมงานทั้งหมด ได้เปิดโอกาสให้สรรพสามิตพื้นที่ทั้ง 11 พื้นที่ มอบกระเช้าของขวัญพร้อมกล่าวคำอวยพร หลังจากเสร็จพิธีการ ก็มีการแสดงจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 หลังจากนั้นก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ร่วมร้องเพลง จนกระทั้งเวลาประมาณ 23.00 น. กิจกรรมทั้งหมดก็สิ้นสุดลงอย่างชื่นมื่น

region4_actnews4_01.jpg

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๕๕ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 และ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี ร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๕

region4_actnews5_01.jpg

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ.ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 เวลา 9.30 น.

region4_actnews6_01.jpg

ประชุมทางไกลผ่าน (Video Conference) "โครงการรถยนต์คันแรก"

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00 น.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ 11 พื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อม "โครงการรถยนต์คันแรก" ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4