สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office 4

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

banner1.jpg

การประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังพร้อมคณะ ร่วมประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 และ 3 พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงการคลังวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2558 โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนขั่นเซ็นเตอร์ ขอนแก่น ภาพกิจกรรม

INDEX.JPG

โครงการสรรพสามิตสานสัมพันธ์ คืนความสุขให้สังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม

วันที่ 24 มีนาคม 2558
ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
โดยมีกิจกรรมภายในงาน  นิทรรศการเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต นิทรรศการการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ แสดงตัวอย่าง ของกลางจากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย และนิทรรศการของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   เครือข่ายองค์กรงดเหล้า
คลิกภาพกิจกรรมทั้งหมด

P2170587.JPG

วันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ปีที่ 83

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

โดย นายสุรินทร์ วรรณทอง ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม พร้อมคณะข้าราชการและลูกจ้าง

title_2.jpg

การประชุมสรรพสามิตพื้นที่ครั้งที่2

new3.gifนายสันติ บุญไทย สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นเป็นประธาน การประชุมผู้บริหารสรรพสามิตพื้นที่ 11 พื้นที่และผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 รับทราบนโยบายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต และหลักเกณฑ์การประเมิน การประชุมทางไกลผ่่านวิดิโอคอนเฟอเรน สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 กับ กรมสรรพสามิตที่ศูนย์สารสนเทศโดย ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ นางอุษามาศ ร่วมใจ  เรื่องการชำระภาษีผ่านอินเตอร์ ถาม และตอบคำถาม สรุปในที่ประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ จะต้องไปสำรวจผู้ประกอบการ ไนท์คลับดิสโก้เธคจำนวน 61 ราย และสนามกอล์ฟ 21 รายสนใจเข้าร่วมหรือไม่ ร่วมถึงการจัดทำบัญชีสุราของร้านผู้ประกอบการ เพื่อสรุปหาจำนวนรายที่เขาร่วม เพือใช้ประชุมครั้งต่อไป 

03125701.jpg

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

นางดรุณี  จารุภูมิ สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยคณะสรรพสามิตภาคที่4 สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และสาขา เข้าร่วมในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในวันพุทธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

1_ตค_2557_1.jpg

นายสุรินทร์ วรรณทอง ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ประจำปีงบประมาณ 2558

hp150957.jpg

น.ส.มัทนา พฤกษะริตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มพูนความรู้ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ "ในวันที่ 15 กันยายน 2557 ณ โรงแรมปั้นหยา รีสอร์ท จังหวัดอุดรธานี

s1282557.jpg

12 สิงหาคม 2557 วันแม่แห่งชาติ

new3.gifผู้แทนสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี เข้าร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ ที่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้ว่าราชการอุดรธานีเป็นประธาน และหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานในจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนเอกชนทุกภาคส่วนเข้าร่วม ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557

h2672557.jpg

มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้แก่คนในชาติ

มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้แก่คนในชาติ
วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 ณ วัดทิพยรัฐนิมิต (วัดบ้านจิก)
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี และสาขา

pเข้าพรรษา57_1.jpg

กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา

sakonnew3.gifสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี ร่วมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา ถวายสังฆทาน เทียนพรรษา ในวันพุธที่ 9 กรกฏาคม 2557 ณ วัดดงสระพังทอง ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี

lookpak3_1.jpg

ศึกษาดูงานสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3

new3.gifผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมคณะ ศึกษาดูงานสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 เรื่อง การจัดเก็บภาษีสุราชุมชน และระบบงานสืบค้นแสตมป์ ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฏาคม 2557

 

DSC_0081.JPG

การประชุมผู้บริหารระดับพื้นที่สังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

new3.gifนายละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการส่วนกฏหมาย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับพื้นที่สังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมภูดารา รีสอร์ท อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

hตรวจติดตามพื้นที่เลย2557.jpg

ตรวจติดตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ 2557

new3.gifตรวจติดตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ 2557

hfire26657.JPG

แผนฝึกซ้อมการบริหารงานต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต

new3.gifสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี รวมกันฝึกอบรมแผนฝึกซ้อมการบริหารงานต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต   โดยได้เชิญวิทยากรในการฝึกอบรมจากสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี    ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557

plan_h.jpg

การอบรมหลักสูตร “ความรู้ด้านนโยบายภาษี การประมาณการรายได้ การบริหารยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557”

new3.gifการอบรมหลักสูตร  “ความรู้ด้านนโยบายภาษี การประมาณการรายได้ การบริหารยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557” ระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน  2557 ณ โรงแรมพาราไดซ์  จังหวัดอุดรธานี
ดาวโหลดเอกสารประกอบการอบรมสำนักแผนภาษี

 

head14_16.jpg

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกพื้นที่ในสังกัดภาคที่ 4 ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศและความรับผิดชอบต่อสังคม" ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557 ณ อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร

ไฟล์รูปภาพทั้งหมดดาวโหลดได้ที่นี้

hDSC_0000.JPG

กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ประจำปี2557

นายละนอง แก้วศรีช่วง  นิติกรชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4  พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ในวันที่ 9 เมษายน 2557