สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office 4

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

h1472560.png

บูรณาการตรวจสอบการส่งออกน้ำมัน ณ ด่านศุลกากรหนองคาย

นางจิติธาดา ธนะโสภณ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่บูรณาการตรวจสอบการส่งออกน้ำมัน ณ ด่านศุลกากรหนองคาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย ในวันที่ 14 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นไป

 

ปก.jpg

ประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

นางจิติธาดา ธนะโสภณ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมคณะเข้าร่วมการประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นและมอบทุนการศึกษาและค่าอาหารให้กับเด็กพิการ ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

 

ปก.jpg

ตรวจการปฏิบัติงาน ณ ด่านส่งออกจากราชอาณาจักร ที่ จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร

นางจิติธาดา ธนะโสภณ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 
และคณะตรวจการปฏิบัติงาน ณ ด่านส่งออกนอกราชอาณาจักร ที่ จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร
พร้อมทั้งตรวจมาตรฐานการให้บริการและบรรยายให้ความรู้กฎหมายใหม่แก่เจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 26-30 มิ.ย.60

himg2123.jpg

ตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานจัดเก็บภาษีสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ

นางจิติธาดา ธนะโสภณ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที 4 พร้อมคณะตรวจติดตามการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานจัดเก็บภาษี การปราบปรามผู้กระทำผิดกฏหมายการตรวจสอบสินค้าน้ำมันที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร การก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ และตรวจปฏิบัติการผู้ใช้สารละลายไฮโดรคาร์บอน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560

ปก.jpg

บรรยายกฎหมายตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 2560

นายอำคา ยอดโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต พร้อมคณะ ได้บรรยายกฎหมายตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 2560 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560

ปก กาฬสินธุ์.jpg

ตรวจปฏิบัติการ  ณ  โรงงานผลิตเอทานอล จังหวัดกาฬสินธุ์ บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล(กุฉินารายณ์) จำกัด

นางจิติธาดา ธนะโสภณ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
และนายพรชัย ทรัพย์มูล สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ พร้อมคณะ ตรวจปฏิบัติการ ณ โรงงานผลิตเอทานอล จังหวัดกาฬสินธุ์ บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล(กุฉินารายณ์) จำกัด ในวันที่
1 มิถุนายน  2560

ปก.jpg

ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์ พรบ.สรรพสามิต พ.ศ. 2560

นางจิติธาดา ธนะโสภณ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
และนางจารุวัลย์ อุ่นพงษ์ สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์  พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ณ โรงงาน บริษัท อดัมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โรงงาน บริษัท คาร์เปท จำกัด โรงงาน บริษัท แก่นขวัญ จำกัด โรงงานผลิตเอทานอล บริษัท เค เอส แอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2560

ปกเอทานอล.jpg

ตรวจสอบการก่อสร้างโรงงาน และการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ของโรงงานผลิตเอทานอล บริษัท มิตรผล ไบโอฟูลเอล (กุฉินารายณ์) จำกัด

นางจิติธาดา ธนะโสภณ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
ตรวจสอบการก่อสร้างโรงงาน และการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ของ
โรงงานผลิตเอทานอล  บริษัท มิตรผล ไบโอฟูลเอล (กุฉินารายณ์) จำกัด
ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560  

 

1.JPG

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารงานจัดเก็บภาษีสินค้าส่งออกนอกราชอาณาจักร 

นางจิติธาดา ธนะโสภณ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานจัดเก็บภาษี
สินค้าส่งออกนอกราชอาณาจักร ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมอมันตา จังหวัดหนองคาย
 

 

164087.jpg

โครงการ : สรรพสามิตเพื่อสังคม CSR.

นางจิติธาดา ธนะโสภณ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามติภาคที่ 4
นายละนอง แก้วศรีช่วง สรรพสามิตพื้นที่หนองคายพร้อมด้วยสรรพสามิตพื้นที่
และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมตามโครงการสรรพสามิตเพื่อสังคม
CSR.
ณ โรงเรียนฟ้าประทาน ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย
ในวันที 23 กุมภาพันธ์ 2560 มีกิจกรรมร่วมกับ อบจ. และเอกชน
ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิต สุรา ยาสูบ ออกร้านและมอบของที่ระลึก
ให้ประชาชน นักเรียน และมอบอาคารโรงเรียนสหกรณ์ให้กับ โรงเรียนฟ้าประทาน
เพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียนต่อไป                                                                                                                                                                         
                                                                                        

 

h241159.jpg

นางจิติธาดา ธนะโสภณ  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4  พร้อมด้วย นายละนอง แก้วศรีช่วง  สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย และเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจเยี่ยมและแนะนำการปฏิบัติงาน ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ราย บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด  ณ โรงงาน บริษัท ลาว โคคา-โคลา บอทลิ่ง จำกัด เมืองไทรธานี นครหลวงเวียงจันทร์ ประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2559

h_1259_05.jpg

ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องการให้ข้าราชการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จึงกำหนดให้มีการออกกำลังกายทุกวันพุธ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 จึงเชิญชวนออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค ทุกวันพุธ หน้าสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เวลา 16.30 น โดยการนำของ นางจิติธาดา ธนะโสภณ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมด้วย ข้าราชการ และลูกจ้าง โดยมีสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานีเข้าร่วมกิจกรรม

h1122559.jpg

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นางจิติธาดา ธนะโสภณ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4   เป็นประธานพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 พร้อมด้วยสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี ผู้เชี่ยวชาญฯและ ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน  ข้าราชการ และลูกจ้างของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี อย่างพร้อมเพียง 

head5911.jpg

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 

นายอำคา ยอดโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต   ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 และ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี  ร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

 

59-07-15_106รูป.jpg

ประชาสัมพันธ์แนวเขตพื้นที่ (zoning) บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวะ มัธยมศักษา ตามคำสั่ง คสช. ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ในเขตความรับผิดชอบสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

 
- ข้อมูลการออกใบอนุญาตขายสุราในเขตพื้นที่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาในระดับ มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และประถมศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2559 <คลิก> 

head31258.JPG

นางดรุณี จารุภูมิ สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 โดยมีข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี เข้าร่วมอย่างพร้อมเพียง ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

108.jpg

กิจกรรม "สรรพสามิตใกล้ชิดสังคม"

นายสันติ  บุญไทย ผู้อำนวยการสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ได้ดำเนินกิจกรรม "สรรพสามิตใกล้ชิดสังคม" ตามโครงการสรรพสามิตสานสัมพันธ์ คืนความสุขให้สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2  ณ โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ โดยมีนักเรียน ครูอาจารย์ ผู้นำชุมชน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

km57_h.jpg

การจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายใบยาสูบ

new3.gifข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เข้าร่วมฟังการบรรยายความรู้เรื่องการซื้อขายใบยาสูบ จากบริษัทอดัมส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ณ.ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4