สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office 4

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

P4_ปก_240461_106.jpg

ติดตามผลการปฏิบัติราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม และพื้นที่สาขา ในวันที่ 19 - 20 เมษายน 2561

นางสาวชวนชื่น  เสือไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่4 พร้อมคณะ ได้เดินทางติดตามผลการปฏิบัติราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม และพื้นที่สาขา ในวันที่ 19 - 20 เมษายน 2561

P4_ปก_300361_106.jpg

ตรวจราชการโรงอุตสาหกรรมสินค้า และสถานบริการ ณ จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561

นางสาวชวนชื่น  เสือไพฑูรย์  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมคณะ  ได้เดินทางไปตรวจราชการโรงงานอุตสาหกรรมสินค้า และ สถานบริการ ณ จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561

P4_ปก_260361_106.jpg

ตรวจสอบการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร ณ ด่านศุลกากรมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2561

นางสาวชวนชื่น เสือไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมคณะ ได้เดินทางไปราชการเพื่ิอตรวจสอบการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร ณ ด่านศุลกากร จังหวัดมุกดาหาร พร้อมตรวจราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร และพื้นที่สาขาคำชะอี ระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2561

T_106_ปก DSC_0206.JPG

ตรวจราชการโรงอตสาหกรรมผลิตสุราแช่(ไวน์) โรงอุตสาหกรรมผลิตสุราชุมชนและร่วมตรวจปฏิบัติการเพาะปลูกต้นยาสูบและผู้ผลิตยาสูบชนิดยาเส้น 

นางสาวชวนชื่น เสือไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมคณะ ได้ตรวจราชการโรงอุตสาหกรรมผลิตสุราแช่(ไวน์) บริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชันแนล จำกัด อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ตรวจโรงอุตสาหกรรมผลิตสุราชุมชนราย หจก.ภูเรือเมาท์เท่นไวน์ หจก.เมรัยเลยกรุ๊ป และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวเเพื่อจำหน่ายบ้านน้ำแคม ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลยสาขาเมืองและสาขาด่านซ้าย ตรวจสอบการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร ณ ด่านศุลกากรท่าลี่ จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2561

106_6_ปก.JPG

โครงการอบรมหลักสูตร พระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ.2560 กับการตรวจสอบภาษีและการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและปราบปราม

นางสาวชวนชื่น  เสือไพฑูรย์  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานโครงการ "พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 กับการตรวจสอบภาษีและการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและปราบปราม" ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ / พื้นที่สาขา ในสังกัด ระหว่างวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม เดอะ พรรณราย โฮเทล จังหวัดอุดรธานี

ปก.JPG

โครงการฝึกอบรม "พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่ยุค 4.0 (English Camp) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

นางจิติธาดา ธนะโสภณ ผู้อำนวยการสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานโครงการฝึกอบรม "พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่ยุค 4.0 (English Camp) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4" ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ในสังกัด ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2560 ณ เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท อ.เชียงคาน จ.เลย 

 

106_ดจ_ปก.JPG

      สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

   สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2560

 

ปกe.jpg

การตรวจราชการในพื้นที่สังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี และ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต เดินทางตรวจราชการและประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 และพื้นที่ พร้อมทั้ง ตรวจการปฏิบัติงานจุดตรวจร่วมน้ำมันส่งออก ณ ด่านกรมศุลกากร-กรมสรรพสามิตหนองคาย และโรงงานสุรา บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด  ในวันที่  16 - 17  พฤศจิกายน 2560
 

 

 

106_ปก.jpg

พิธีเปิดศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต(Excise Command Center) ผ่านระบบการประชุมทางไกล(VDO Conference)

นางจิติธาดา ธนะโสภณ ผู้อำนวยการสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เข้าร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) พิธีเปิดศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต (Excise Command Center) และรับฟังนโยบาย จากรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง (นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์) และคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4  

tbปก.jpg

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ (21 ตุลาคม 2560) และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

นางจิติธาดา ธนะโสภณ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ร่วมกับ นางดรุณี จารุภูมิ สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ (21 ตุลาคม 2560) และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ วัดป่าสมถะเจริญ ตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ปก.jpg

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นางจิติธาดา ธนะโสภณ ผู้อำนวยการสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ วัดมัชฌิมาวาส อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

ปก.jpg

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพบุคลากรยุคใหม่ หัวใจธรรมาภิบาล"

นางจิติธาดา ธนะโสภณ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4  เป็นประธานโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพบุคลากรยุคใหม่ หัวใจธรรมาภิบาล" ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ในสังกัด ระหว่างวันที่ 11 - 12 กันยายน 2560 ณ โรงแรมวีธรา บูธีค โฮเทล อ.เมือง จ.อุดรธานี 

ปก2.jpg

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "สัมนาเชิงปฏิบัติการความรู้เรื่องสุราชุมชนกับการตรวจสอบภาษี"

นายอำคา ยอดโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "สัมนาเชิงปฏิบัติการความรู้เรื่องสุราชุมชนกับการตรวจสอบภาษี" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ โรงแรมฟอร์ร่าฮิลรีสอร์ท จังหวัดเลย

ปก106.JPG

แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ

นางจิติธาดา ธนะโสภณ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4  เป็นประธานโครงการตามแผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560  ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 

h1472560.png

บูรณาการตรวจสอบการส่งออกน้ำมัน ณ ด่านศุลกากรหนองคาย

นางจิติธาดา ธนะโสภณ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่บูรณาการตรวจสอบการส่งออกน้ำมัน ณ ด่านศุลกากรหนองคาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย ในวันที่ 14 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นไป

 

ปก.jpg

ประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

นางจิติธาดา ธนะโสภณ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมคณะเข้าร่วมการประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นและมอบทุนการศึกษาและค่าอาหารให้กับเด็กพิการ ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

 

ปก.jpg

ตรวจการปฏิบัติงาน ณ ด่านส่งออกจากราชอาณาจักร ที่ จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร

นางจิติธาดา ธนะโสภณ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 
และคณะตรวจการปฏิบัติงาน ณ ด่านส่งออกนอกราชอาณาจักร ที่ จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร
พร้อมทั้งตรวจมาตรฐานการให้บริการและบรรยายให้ความรู้กฎหมายใหม่แก่เจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 26-30 มิ.ย.60

himg2123.jpg

ตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานจัดเก็บภาษีสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ

นางจิติธาดา ธนะโสภณ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที 4 พร้อมคณะตรวจติดตามการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานจัดเก็บภาษี การปราบปรามผู้กระทำผิดกฏหมายการตรวจสอบสินค้าน้ำมันที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร การก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ และตรวจปฏิบัติการผู้ใช้สารละลายไฮโดรคาร์บอน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560

ปก.jpg

บรรยายกฎหมายตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 2560

นายอำคา ยอดโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต พร้อมคณะ ได้บรรยายกฎหมายตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 2560 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560

ปก กาฬสินธุ์.jpg

ตรวจปฏิบัติการ  ณ  โรงงานผลิตเอทานอล จังหวัดกาฬสินธุ์ บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล(กุฉินารายณ์) จำกัด

นางจิติธาดา ธนะโสภณ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
และนายพรชัย ทรัพย์มูล สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ พร้อมคณะ ตรวจปฏิบัติการ ณ โรงงานผลิตเอทานอล จังหวัดกาฬสินธุ์ บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล(กุฉินารายณ์) จำกัด ในวันที่
1 มิถุนายน  2560