สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office 4

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

326750980_897535195026486_8110606812479688088_n.jpg

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางมาตรวจเยี่ยม

วันที่ 31 มกราคม 2566 ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางมาตรวจเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งประชุมรับฟังผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 และพื้นที่ในสังกัด โดยมีนายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมดังกล่าว ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

2.jpg

คณะที่ปรึกษาตามโครงการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กร

วันนี้ 9 ธันวาคม 2565 คณะที่ปรึกษาตามโครงการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กร ได้ประชุมและรับฟัง เกี่ยวกับ ภารกิจ บทบาท โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในและอัตรากำลังของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี เพื่อนำไปปรับบทบาทและอัตรากำลังของหน่วยงานให้เหมาะสม สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ทันต่อสถานการณ์

1.jpg

สัมมนาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กร

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ร่วมกับสรรพสามิตพื้นที่ ในสังกัดภาคที่ 4 และข้าราชการ ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กร ณ โรงแรมเวลา ดี จังหวัดอุดรธานี

5 ธันวาคม 2565.jpg

วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2565
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๔

ขยายเวลาลดภาษีดีเซล.jpg

ขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล

ครม. เห็นชอบขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท ออกไปอีก 2 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนและภาคธุรกิจ

2.jpg

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม ณ ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม ณ ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ได้ประชาสัมพันธ์แนะนำเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบไพ่และออกใบอนุญาตนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน รวมทั้งจัดเเสดงสินค้าที่ผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิต ให้ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับลักษณะสินค้า ที่ผิดกฎหมายเบื้องต้น

1.jpg

ศึกษาดูงานการจัดการวัตถุดิบสำหรับการผลิตบุหรี่ซิกาแรต และการส่งออกใบยาสูบ

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารด้านการจัดเก็บภาษี ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการจัดการวัตถุดิบสำหรับการผลิตบุหรี่ซิกาแรต และการส่งออกใบยาสูบ เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบติดตามและแกะซอง (TRACK & TRACE) ณ สถานีใบยาสูบ อำเภอบ้านไผ่ และบริษัท อดัมส์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด โดยมีนายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 และสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดภาคที่ 4 ให้การต้อนรับ

1.jpg

Big Cleaning Day

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทำกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4และบริเวณอาคารบ้านพักข้าราชการ

1.jpg

Innovation65

นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ได้ส่งผลงาน “ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับผู้ขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตต่อเนื่องจากที่ได้รับใบอนุญาต ณ สถานประกอบการเดิม” เข้าร่วมประกวดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ หลักสูตร การพัฒนานวัตกรรมสู่การปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐสู่ดิจิทัล (Innovation Department & Digital Transformation In Government) ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2565 ณ The Berkeley Hotel Pratunam ซึ่งผลงานได้รับรางวัลชมเชยและรางวัลการนำเสนอชมเชย

1.jpg

อบรมโครงการหลักสูตร “CSR สร้างจิตสาธารณะสู่ผลลัพธ์เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม” ปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2

นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการหลักสูตร “CSR สร้างจิตสาธารณะสู่ผลลัพธ์เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม” ปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2 โดยมีสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดภาคที่ 4 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดภาคที่ 4 เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2565 ณ จ.เพชรบูรณ์

1.jpg

CSR สร้างจิตสาธารณะสู่ผลลัพธ์เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม ปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2

วันที่ 7 กันยายน 2565 นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมด้วยสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดภาคที่ 4 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดภาคที่ 4 ร่วมทำกิจกรรมร่วมทำกิจกรรม “CSR สร้างจิตสาธารณะสู่ผลลัพธ์เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม” ปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

1.jpg

CSR สร้างจิตสาธารณะสู่ผลลัพธ์เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม

นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการหลักสูตร “CSR สร้างจิตสาธารณะสู่ผลลัพธ์เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม” ปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1 โดยมีสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดภาคที่ 4 และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดภาคที่ 4 เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

1.jpg

CSR สร้างจิตสาธารณะสู่ผลลัพธ์เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมด้วยสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดภาคที่ 4 และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดภาคที่ 4 ร่วมทำกิจกรรมร่วมทำกิจกรรม “CSR สร้างจิตสาธารณะสู่ผลลัพธ์เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม” ปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

1.jpg

การฝึกอบรม หลักสูตร "ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน" โดยมีนายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

1.jpg

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต มอบนโยบายการตรวจราชการในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในภาค 4

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2565 นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต มอบนโยบายการตรวจราชการในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในภาค 4 โดยมีนายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 และสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดภาคที่ 4 ให้การตอนรับ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

1.jpg

อบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร”เพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภาษีของนักตรวจสอบภาษี

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ได้จัดการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร”เพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภาษีของนักตรวจสอบภาษีในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4” ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี

1.jpg

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลอูบมุง ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลอูบมุง ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ได้ประชาสัมพันธ์แนะนำเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบไพ่และออกใบอนุญาตนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน รวมทั้งจัดเเสดงสินค้าที่ผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิต ให้ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับลักษณะสินค้า ที่ผิดกฎหมายเบื้องต้น

1.jpg

โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานเปิดโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต ในประเด็นการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบ ประเภทยาเส้น ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้แทนภาคประชาชน ได้แก่ ผู้เพาะปลูกใบยา ผู้ค้าคนกลางและผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้น ในเขตพื้นที่นครพนมและหนองคาย พร้อมด้วยผู้บริหารจากกรมสรรพสามิต โดยมีนายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 สรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิวนครพนม จังหวัดนครพนม