สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office 4

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ

เครื่องอ่านบัตร (Smart Card Reader)    รูปเครื่องอ่านบัตร 

คู่มือ
M1-คู่มือ ติดตั้ง Driver เครื่องอ่านบัตร
M2-คู่มือ แก้ไข Driver เครื่องอ่านบัตร error เฉพาะ windows7
M3-คู่มือ Update License
M4-คู่มือ การเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ Linkage System
M5-คู่มือ การเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ในระบบงานขออนุญาต (ต้องทดลองในระบบทดสอบ)
M6-คู่มือ การเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ในระบบงานจดทะเบียนสรรพสามิต (ต้องทดลองในระบบทดสอบ)
link ระบบทดสอบ สำหรับทดสอบตามคู่มือ ข้อ M5 M6  http://webtest.excise.go.th/EDOLDAPP (ต้องเปิดด้วย IE เท่านั้น)

ไฟล์ติดตั้ง 
P1-ไฟล์ Driver เครื่องอ่านบัตร
P2-ไฟล์ แก้ไข Driver เครื่องอ่านบัตร error เฉพาะ windows7
P3-ไฟล์ Update License
P4-ไฟล์ EDMOI_SETUP - 06 ส.ค. 2561
 
 

 *รวบรวม 9 ก.ค. 61 จากลิงค์ helpdesk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงสร้างองค์กร