โครงสร้างอัตรากำลังแบบแท่ง
รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้    
เครือข่ายวายุภักษ์
มอบอำนาจ
กฏ ระเบียบ คำสั่ง สนง.กฏหมาย
(KM)ของสภ.ที่ 4
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ
แบบทดสอบ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 พร้อมเฉลย
2.แบบทดสอบความรู้ สำหรับเจ้าหน้าที่ภายในสภ.ที่ 4
ภาพกิจกรรม
1.เปิดแสดงไฟล์ข้อมูล
2.ส่งไฟล์ข้อมูล
1.ระบบตรวจติดตามการจัดเก็บรายได้-นำส่งของพื้นที่/สาขา
3.รายงานสถิติรายได้/คดี/จดทะเบียน/ทะเบียนสุราชุมชน/รถยนต์คันแรก 
4.รายงานสรุปเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอที
5.สรุปการส่งสินค้าน้ำมันออกนอกราชอาณาจักร
  คลังข้อมูล สรรพสามิตภาคที่ 4 > ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ

  

เครื่องอ่านบัตร (Smart Card Reader)    รูปเครื่องอ่านบัตร 

คู่มือ
M1-คู่มือ ติดตั้ง Driver เครื่องอ่านบัตร
M2-คู่มือ แก้ไข Driver เครื่องอ่านบัตร error เฉพาะ windows7
M3-คู่มือ Update License
M4-คู่มือ การเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ Linkage System
M5-คู่มือ การเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ในระบบงานขออนุญาต (ต้องทดลองในระบบทดสอบ)
M6-คู่มือ การเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ในระบบงานจดทะเบียนสรรพสามิต (ต้องทดลองในระบบทดสอบ)
link ระบบทดสอบ สำหรับทดสอบตามคู่มือ ข้อ M5 M6  http://webtest.excise.go.th/EDOLDAPP (ต้องเปิดด้วย IE เท่านั้น)

ไฟล์ติดตั้ง 
P1-ไฟล์ Driver เครื่องอ่านบัตร
P2-ไฟล์ แก้ไข Driver เครื่องอ่านบัตร error เฉพาะ windows7
P3-ไฟล์ Update License
P4-ไฟล์ EDMOI_SETUP - 06 ส.ค. 2561
 
 

 *รวบรวม 9 ก.ค. 61 จากลิงค์ helpdesk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
666