สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office 4

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department งบทดลองการเบิกจ่าย

งบทดลองการเบิกจ่ายของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดภาคที่ 4

กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มุกดาหาร มหาสารคาม  หนองคาย  หนองบัวลำภู
นครพนม สกลนคร เลย อุดรธานี บึงกาฬ   

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)

ตุลาคม 2565 (งวดที่ 1)

พฤศจิกายน 2565 (งวดที่ 2)

ธันวาคม 2565 (งวดที่ 3)

มกราคม 2566 (งวดที่ 4)

กุมภาพันธ์ 2566 (งวดที่ 5)

มีนาคม 2566 (งวดที่ 6)

เมษายน 2566 (งวดที่ 7)

พฤษภาคม 2566 (งวดที่ 8)

มิถุนายน 2566 (งวดที่ 9)

กรกฎาคม 2566 (งวดที่ 10)

สิงหาคม 2566 (งวดที่ 11)

กันยายน 2566 (งวดที่ 12)

*********************************************************************************

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

ตุลาคม 2564 (งวดที่ 1)

พฤจิกายน 2564 (งวดที่ 2)

ธันวาคม 2564 (งวดที่ 3) 

มกราคม 2565 (งวดที่ 4)

กุมภาพันธ์ 2565 (งวดที่ 5)

มีนาคม 2565 (งวดที่ 6)

เมษายน 2565 (งวดที่ 7)

พฤษภาคม 2565 (งวดที่ 8)

มิถุนายน 2565 (งวดที่ 9)

กรกฎาคม 2565 (งวดที่ 10)

สิงหาคม 2565 (งวดที่ 11)

กันยายน 2565 (งวดที่ 12)

*************************************************************************************

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)

*************************************************************************************

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) 

โครงสร้างองค์กร