สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office 4

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ห้องกฎหมายนะจ๊ะ

1. แนวคำวินิจฉัย/คำพิพากษาเกี่ยวกับกฎหมายภาษีไตริต

 - เรื่องที่ 181-2560 การนับระยะเวลาตามาตรา 64 วรรคสามนี้ได้รับการยกย่องทางการแพทย์วิธีปฏิบัติผู้ดูแลทางแพทย์ พ.ศ. 2539 กรณีการขอใช้สิทธิขอคืนเงินอีกครั้งคันแรก

 - เรื่องที่ 590-2548 ขอคืนนี้ของกรมสามิต

 - เรื่องเสร็จสิ้นเรียบร้อยที่ 606-2557 การปฏิบัติตามคำสั่งให้ผู้เชี่ยวชาญจากผู้เชี่ยวชาญจากวารสารบุคคลและเข้ารับผู้ดูแลระบบโดยส่วนราชการผู้ตรวจสอบไม่ได้ตรวจสอบก่อนว่ายังให้สิทธิพลเมืองได้รับ

 - เรื่องที่ 787-2560 การนับระยะเวลาตามาตรา 64 วรรคสามนี้ได้รับการยกย่องทางการแพทย์วิธีปฏิบัติผู้ดูแลทางแพทย์ พ.ศ. 2539 กรณีการขอใช้สิทธิขอคืนเงินตามโครงการรถยนต์ใหม่คันแรก

 - เรื่องเสร็จสิ้นเรียบร้อยที่ 1310-2557 การทุเลาการบังคับตามคำสั่งกรมธิ์สามิตออกประกาศบันทึกค่าร่างกายเป็นปริมาณในภาษีภาษี

 

-------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------------

2. การเปรียบเทียบคดีภาษีสรรพสามิต

------------------

 

 

3. ถาม & ตอบถาม-ตอบภาษีภาษีไตริต

-------

 

 

4. กฎหมายมหาชนเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลที่ดี

----------------------

 

5. บทความเกร็ดความรู้เรื่องอื่น ๆ

 

โครงสร้างองค์กร