สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office 4

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department พื้นที่รับผิดชอบ

แผนที่จังหวัด
 

 ชื่อหน่วยงานสรรพสามิตภาคที่4

 
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่4
 
สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
 
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น
 
สรรพสามิตพื้นที่นครพนม
 
สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม
 
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
 
สรรพสามิตพื้นที่เลย
 
สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
 
สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
 
สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
 
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
 
สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ

 

 

 

 

โครงสร้างองค์กร