• ปฏิญญาวายุภักษ์
  • ประกาศเจตจำนง
  • ยกเลิกการใช้สำเนา
  • ไม่รับของขวัญ
  หน้าหลัก

  
65 - 08 ประชุม ส (3).jpg
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานสรรพสามิตพื้นที่ ครั้งที่ 7/2565 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ : ผู้บันทึกข้อมูล 

65 บวช (11).jpg
โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูปเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ : ผู้บันทึกข้อมูล