• ปฏิญญาวายุภักษ์
  • ประกาศเจตจำนง
  • ยกเลิกการใช้สำเนา
  • ไม่รับของขวัญ
  หน้าหลัก

  
เปิดอบรมปราบปราม 25 พ.ค.65 (1).jpg
ฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปราม”
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ : ผู้บันทึกข้อมูล 

batch_105766.jpg
นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 เป็นประธานทำบุญ 90 ปีกรมสรรพสามิต ณ วัดสมศรี ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ : ผู้บันทึกข้อมูล