• ถวายสัตย์ 28 กค 66
  • แบบประเมิน ความพึงพอใจ ระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร 65
  • ปฏิญญาวายุภักษ์
  • ประกาศเจตจำนง
  • ยกเลิกการใช้สำเนา
  • ไม่รับของขวัญ
  • ไลน์โอเอ
  หน้าหลัก

  
smalls67-04-03 พิจารณาคัดเลือกผลงาน  (1).jpg
พิจารณาคัดเลือกผลงานประเภทหน่วยงานระดับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ เพื่อเข้าประกวดรางวัลเพชรสรรสามิตครั้งที่ 14 พ.ศ.2567
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ : ผู้บันทึกข้อมูล 

smalls67-04-03 ประชุมสัญจร  (1).jpg
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานสรรพสามิตพื้นที่ ครั้งที่ 4/2567 (ประชุมสัญจร)
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ : ผู้บันทึกข้อมูล