• แบบประเมิน ความพึงพอใจ ระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร 65
  • ปฏิญญาวายุภักษ์
  • ประกาศเจตจำนง
  • ยกเลิกการใช้สำเนา
  • ไม่รับของขวัญ
  • ไลน์โอเอ
  หน้าหลัก

  
batch_5 ธค 65_ภาค 3 (1).jpg
กิจกรรมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ : ผู้บันทึกข้อมูล 

65 ภาคดรุณี_ (4).jpg
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 เดินทางมาปฏิบัติราชการ เพื่อรับตำแหน่งใหม่
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ : ผู้บันทึกข้อมูล