• ถวายสัตย์ 28 กค 66
  • แบบประเมิน ความพึงพอใจ ระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร 65
  • ปฏิญญาวายุภักษ์
  • ประกาศเจตจำนง
  • ยกเลิกการใช้สำเนา
  • ไม่รับของขวัญ
  • ไลน์โอเอ
  • แบบสำรวจความพึงพอใจ ปี2566
  หน้าหลัก

  
small67-02-15 งานวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 92 ปี  (1).jpg
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง งานวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 92 ปี
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ : ผู้บันทึกข้อมูล 

small67-02-13  ติดตามการจัดเก็บภาษี  (1).jpg
เข้าตรวจเร่งรัด แนะนำ กำกับ ติดตามการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย ณ คลังน้ำมัน บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ : ผู้บันทึกข้อมูล