เข้าตรวจเร่งรัด แนะนำ กำกับ ติดตามการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย ณ คลังน้ำมัน บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาโชคชัย ได้เข้าตรวจเร่งรัด แนะนำ กำกับ ติดตามการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย ณ คลังน้ำมัน บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และ โรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา รายวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ผลิตและแปรรูปอุดมทรัพย์ วิลเลจฟาร์ม นครราชสีมา อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา