ประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานสรรพสามิตพื้นที่ ครั้งที่ 2 2567 (ประชุมสัญจร)

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 น. นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานสรรพสามิตพื้นที่ ครั้งที่ 2/2567 (ประชุมสัญจร) เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ณ ห้องประชุม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร