ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ประจำเดือนมกราคม 2567

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ประจำเดือนมกราคม 2567 โดยมี นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 เป็นประธานการประชุมฯ ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3