กิจกรรม "กระทง ESG ไร้พลาสติก ใกล้ชิดสิ่งแวดล้อม"

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 โดย นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 พร้อมด้วยคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ร่วมกิจกรรม "กระทง ESG ไร้พลาสติก ใกล้ชิดสิ่งแวดล้อม" วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บุ่งตาหลั่ว(น้อย)