กิจกรรม “ทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต”

กิจกรรม “ทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต”🙏🙏
นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 เป็นประธานกิจกรรม“ทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต”เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบ 90 ปี (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565) โดยมีกิจกรรมถวายผ้าไตรจีวร ถวายสังฆทาน และถวายภัตตาหารเพลแด่ภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยมีสรรพสามิตพื้นที่ทุกพื้นที่ และข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมการทำบุญฯ ครั้งนี้ ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์