โครงการสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมารวมหัวใจ สร้างสวนสวยด้วยพลังสามัคคี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 89 ปี

นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม โครงการสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมารวมหัวใจ สร้างสวนสวยด้วยพลังสามัคคี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 89 ปี โดยมีนายพิพัฒน์ คำพูน สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา ร่วมกับข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาและสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3ร่วมกันปลูกดอกไม้ ณ บริเวณสนามหน้าอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา ในวันที่ 17 ก.พ. 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป