สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ex.png

icon.jpg  Web 3.0 คืออะไร มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร รายละเอียดคลิก new_ico.gif

icon.jpg  วิธีตั้งค่าการประชุมผ่าน ZOOM ให้ปลอดภัย รายละเอียดคลิก

icon.jpg  เทคนิคการใช้ ZOOM แบบง่าย ๆ รายละเอียดคลิก

icon.jpg  วิธีใช้ LINE Meeting ประชุมออนไลน์โดยไม่ต้องสร้าง LINE Group รายละเอียดคลิก

icon.jpg  วิธีตรวจสอบ E-mail ที่เป็นอันตรายเบื้องต้น รายละเอียดคลิก

icon.jpg  พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) รายละเอียดคลิก

icon.jpg  เทคนิคการใช้ Google Maps รายละเอียดคลิก

icon.jpg  วิธีใช้ ถอดเสียง ของ Google Translate แปลคำพูดไทยเป็นภาษาต่างๆ แบบ Realtime รายละเอียดคลิก

icon.jpg  10 ปัญหา LINE ยอดฮิต พร้อมวิธีแก้ไขได้เอง ปลอดภัย ไม่เสี่ยงแชทหลุด รายละเอียดคลิก

icon.jpg  วิธีเบลอภาพ เซ็นเซอร์ภาพ ด้วยแอป LINE บนมือถือ และ LINE PC รายละเอียดคลิก

icon.jpg  เปิดที่มา Metaverse คืออะไร สำคัญอย่างไร รายละเอียดคลิก

555.jpg  แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สรรพสามิต (Excise E-Library)