สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

ปก.jpg

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

“ เพื่อการทำงานเชิงรุก”ระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม แคนทารี เบย์ ระยอง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ไขปัญหาในการจัดเก็บภาษีและการปราบปราม ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2565 โดยมีบุคลากรเข้าร่วมรับการอบรม จำนวน 58 คน

24-08-2565.jpg

การป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (คดีคุณภาพ) ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายสุดใจ คนทัตย์ สรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว นำกำลังฝ่ายปราบปรามสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว บูรณาการร่วมกับ ตร.สืบสวนภูธรภาค 2  จับกุมผู้ต้องหาจำนวน 1 ราย พร้อมด้วยของกลางยาสูบผิดกฎหมายบุหรี่ซิกาแรต จำนวน 11,500 ซอง  ประมาณการค่าปรับ 7,161,337.50 บาท ส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ดำเนินคดีต่อไป

ปก.jpg

การป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (คดีคุณภาพ) ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 เดือนสิงหาคม 2565

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ตามนโยบายท่านอธิบดีให้เร่งรัดปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต และภายใต้การอำนวยการของ นายวิวัฒน์ เขาสกุล ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต นายละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 สั่งการให้ นายสิทธิชัย เพาะปลูก  สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี  นำกำลังฝ่ายปราบปรามพื้นที่จันทบุรี ร่วมกับ ทหาร ร้อย ทพ.นย.523 และฝ่ายปกครอง ชุด ชรบ. หมู่ 4 ต.เทพนิมิต ออกติดตามตรวจสอบรถยนต์ลักลอบขนบุหรี่มิชอบด้วยกฎหมาย (ผู้ต้องหาทิ้งรถหลบหนี) สามารถยึดของกลางบุหรี่ซิกาแรต (ปลอม) จำนวน 10,000 ซอง และรถยนต์กระบะ 1 คัน นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านแปลง ดำเนินคดีต่อไป ประมาณการค่าปรับ 4,042,000.00 บาท เหตุเกิดที่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

ปก.jpg

การป้องกันเเละปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 (คดีคุณภาพ) ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 เดือนสิงหาคม 2565

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ภายใต้การอำนวยการของนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นายวิวัฒน์ เขาสกุล ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต และนายละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 นำโดยนายนิคม เหล็กศิริ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายตรวจสรรพสามิตภาคที่ 2 ร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชุดปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 2 และเจ้าพนักงานตำรวจ สภ.บางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ทำการจับกุมผู้กระทำผิด พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (สินค้าน้ำมัน)​ ของกลาง  น้ำมันเตา จำนวน 200,000 ลิตร เหตุเกิดที่ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นำตัวผู้ต้องหาส่งสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา สาขาเมืองฉะเชิงเทรา เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 640,000.00 บาท  ค่าภาษีสรรพสามิต 128,000.00 บาท ภาษีมหาดไทย 12,800.00​ บาท รวมเป็นเงิน​ 780,800.00 บาท

P2F5 (14).jpg

การป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 เดือนมิถุนายน 2564

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ตามที่ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ท่านอธิบดีกรมสรรพสามิตมีนโยบายให้เร่งรัดการปราบปรามผู้กระทำกฎหมายสรรพสามิต และภายใต้การอำนวยการของ นายวิวัฒน์ เขาสกุล ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต นายละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 สั่งการให้ นายนิคม เหล็กศิริ  นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต นำสายตรวจสรรพสามิตภาคที่ ๒ เข้าตรวจยึดสินค้ายาสูบที่มิชอบด้วยกฎหมาย ของกลางบุหรี่ซิกาแรต จำนวน 6,100 ซอง กล่าวหาว่า มีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษี เหตุเกิดที่ บริษัทขนส่งพัสดุ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประมาณการค่าปรับเป็นเงิน 5,968,483.20 บาท

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว