สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

S__92258339.jpg

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 17.30 น. ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

S__57966636.jpg

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 07.30 น. ส่วนบริการการจัดเก็บภาษี ได้รับมอบหมาย เป็นตัวแทน สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ให้เข้าร่วม พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ หอพระพุทธสิหิงค์ฯ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

DSC_0745.jpg

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บภาษี การตรวจสอบ การป้องกันและปราบปราม"

ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรม Health Land Resort & Spa พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะที่หลากหลาย มีมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจน ถูกต้อง เป็นธรรม และปฏิบัติงานเป็นแนวทางเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

13534.jpg

พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566

ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม เป็นผู้แทนสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

 

15015960.jpg

กรมสรรพสามิต มอบของกลางยาสูบที่สิ้นสุดคดีแล้ว จำนวน 3400 กิโลกรัม

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 ดร.เอกนิติ​ นิติทัณฑ์ประภาศ​ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมทั้งผู้บริหารกรมสรรพสามิต​ร่วม​กับสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 และสรรพสามิตพื้นที่ในภาคที่ 2 ได้ทำการส่งมอบบุหรี่ของกลางในคดีพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ที่สิ้นสุดแล้ว สำหรับนำไปแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก จำนวน 3,400 กิโลกรัม

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว