สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

ปก.jpg

การป้องกันเเละปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 (คดีคุณภาพ) ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 เดือนสิงหาคม 2565

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ภายใต้การอำนวยการของนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นายวิวัฒน์ เขาสกุล ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต และนายละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 นำโดยนายนิคม เหล็กศิริ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายตรวจสรรพสามิตภาคที่ 2 ร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชุดปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 2 และเจ้าพนักงานตำรวจ สภ.บางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ทำการจับกุมผู้กระทำผิด พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (สินค้าน้ำมัน)​ ของกลาง  น้ำมันเตา จำนวน 200,000 ลิตร เหตุเกิดที่ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นำตัวผู้ต้องหาส่งสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา สาขาเมืองฉะเชิงเทรา เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 640,000.00 บาท  ค่าภาษีสรรพสามิต 128,000.00 บาท ภาษีมหาดไทย 12,800.00​ บาท รวมเป็นเงิน​ 780,800.00 บาท

CSR2565.jpg

โครงการ “สายใยสัมพันธ์ สร้างสรรค์ทีมงาน"

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ทั้งรายบุคคลและทีมงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีความเข้าใจและตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ได้ทบทวน จุดอ่อน จุดแข็ง   และเสริมสร้างกระบวนการคิดเชิงบวก พร้อมที่จะดึงศักยภาพของตนเอง ส่งผ่านกระบวนการทำงานเชิงรุก เสริมสร้างจิตสำนึก มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีม มีความรัก ความสามัคคี  มีจิตใจเอื้อเฟื้อ  เผื่อแผ่ คิดดี พูดดี ทำดี  ระหว่างวันที่ 2 -3 กรกฎาคม 2565 ณ เคนซิงตัน อิงลิช การ์เด้น รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก จำนวน 174 คน

ปก.jpg

โครงการสรรพสามิตร่วมใจ ต้านภัย COVID-19

วันที่ 21 เมษายน 2565 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 นำโดย ท่านละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกับ สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 และเจ้าหน้าที่ มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 400 ลิตร ให้กับโรงพยาบาลชลบุรี  ตามโครงการสรรพสามิตร่วมใจต้านภัย COVID-19สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1

ปกทำบุญ.JPG

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 จัดโครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 จัดโครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต วันที่ 7 เมษายน 2565

 

 

หน้าปกโครงการควบคุม.jpg

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมและตรวจสอบการจัดเก็บภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมและตรวจสอบการจัดเก็บภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภาษีและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี มีความรู้ ทักษะ เทคนิคในการควบคุมโรงอุตสาหกรรม เทคนิคการตรวจสอบภาษี เกี่ยวกับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ โฮเทล จังหวัดระยอง

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว