สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

ปก.jpg

โครงการสรรพสามิตร่วมใจ ต้านภัย COVID-19

วันที่ 21 เมษายน 2565 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 นำโดย ท่านละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกับ สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 และเจ้าหน้าที่ มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 400 ลิตร ให้กับโรงพยาบาลชลบุรี  ตามโครงการสรรพสามิตร่วมใจต้านภัย COVID-19สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1

ปกทำบุญ.JPG

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 จัดโครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 จัดโครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต วันที่ 7 เมษายน 2565

 

 

หน้าปกโครงการควบคุม.jpg

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมและตรวจสอบการจัดเก็บภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมและตรวจสอบการจัดเก็บภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภาษีและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี มีความรู้ ทักษะ เทคนิคในการควบคุมโรงอุตสาหกรรม เทคนิคการตรวจสอบภาษี เกี่ยวกับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ โฮเทล จังหวัดระยอง

ปก.jpg

สำนักงานสรรพสามิตภาค 2 ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิด
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560”

ณ ระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรม นิวแทรเวิลลอด์จ จังหวัดจันทบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และเทคนิคในการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ในการทำงาน พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน

 

275905288_288743770040920_1141712365433851350_n.jpg

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

 

วันที่ 9 มีนาคม 2565 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ดำเนินการตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของหน่วยงาน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 โดยนำบุคลากรในสังกัดดำเนินการเป็นจิตอาสาถวายสังฆทาน และทำความสะอาดภายในบริเวณโดยรอบ ณ วัดสมานราษฎร์สามัคคี ตำบลหนองรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว