โครงการสรรพสามิตเพื่อสังคม ร่วมใจต้าน COVID-19

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 บริจาคสิ่งของให้กับโรงพยาบาลชลบุรี อ.เมือง จ. ชลบุรี โดยมี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง นายแพทย์จิรศักดิ์ จิรากูลสวัสดิ์ เป็นผู้รับมอบ


  • 1.JPG2.JPG3.JPG4.JPG5.JPG6.JPG7.JPG