โครงการสรรพสามิตเพื่อสังคม ร่วมใจต้าน COVID-19

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 และผู้ประกอบการในพื้นที่ บริจาคสิ่งของให้กับโรงพยาบาลแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี โดยมี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง นายแพทย์จิรศักดิ์ จิรากูลสวัสดิ์ เป็นผู้รับมอบ

  • 01.jpg11.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg09.jpg08.jpg10.jpg12.jpg