สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประกาศราคากลาง

- โครงการจ้างปรุงปรับซ่อมแซมอาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 (ราคากลาง) คลิกที่นี่ เอกสารแนบ  คลิกที่นี่

โครงการ จ้างเหมาดูแลรักษาทำความสะอาดอาคารและสถานที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2