สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

1366747095_609123574669603_5584783876940630878_n.jpg

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 7.00 น. ผู้แทนสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 โดย ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมพิธี การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

366748952_609243077990986_4905661962683873170_n.jpg

การออกตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.50 น. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 โดยท่านละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 พร้อมคณะทำงาน GECC (Government Easy Contact Center : GECC) ลงพื้นทื่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก เพื่อให้คำปรึกษาในการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี พ.ศ. 2566

366675033_609236574658303_7428428112742889267_n.jpg

การออกตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 โดยท่านละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 พร้อมคณะทำงาน GECC (Government Easy Contact Center : GECC) ลงพื้นทื่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี และสาขาเมือง เพื่อให้คำปรึกษาในการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี พ.ศ. 2566

DSC_0115.jpg

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพออกกำลังกาย Excise Exercise Day

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพออกกำลังกาย Excise Exercise Day เพื่อให้เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงให้กับบุคลากร และสร้างความสามัคคี ภายในองค์กร

S__8142864_0.jpg

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม (พานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง) เวลา 18.00 น. และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เวลา 19.19 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

1363769416_601037752144852_2277607186418355914_n.jpg

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ส่วนกฎหมาย ได้รับมอบหมาย จากสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอพระพุทธสิหิงค์ อำเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

DSC_0184.jpg

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่หลากหลายและรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม"

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่หลากหลายและรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม" ให้กับ บุคลากรได้เพิ่มสมรรถนะ สร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม และพัฒนาบุคลากรการพัฒนาความนยั่งยื่นโดยเน้นความรู้ (ESG) ตระหนักในสิ่งแวดล้อม สังคมธรรมาภิบาล นำความรู้มาต่อยอดในการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายกรมสรรพสามิต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเดินหน้าประเทศสู่ความยั่งยืน ระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2566

DSC_0118.jpg

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ได้เข้าร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 ทำลายของกลางและส่งมอบยาสูบของกลางที่ทำลายแล้วให้กับกลุ่มเกษตรกร ณ บ้านพักสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1

ตามโครงการ การจัดกิจกรรม ESG (Environment Social Governance) สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 โดย ท่านละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 ทำลายของกลางและส่งมอบยาสูบของกลางที่ทำลายแล้วให้กับกลุ่มเกษตรกร ณ บ้านพักสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566

DSC_1100.jpg

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ Excise ESG Day

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 นำโดยท่านละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน Excise ESG Day ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ผ่าน Facebook live เพื่อการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่องค์กรภาครัฐต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี (Environment Social Governance : ESG)

DSC_1052.jpg

กิจกรรมสภากาแฟ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 จัดกิจกรรมสภากาแฟ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีท่านละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 และบุคลากรภายในสังกัด ร่วมกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างบูรณาการร่วมมือภายในหน่วยงาน ร่วมกันลดใช้พลาสติกที่ไม่จำเป็น ดำเนินการคัดแยกขยะ และจัดการขยะอย่างถูกวิธี รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการจัดการทรัพยากรแบบหมุนเวียน พร้อมมีการประชุมเพื่อรับนโยบายจากท่านละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 เรื่อง ความร่วมมือในการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่องค์กรภาครัฐต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี (Environment Social Governance: ESG) ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2