สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

426239878_704688965113063_1397423794354533182_n.jpg

โครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด วันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปี พ.ศ. 2567 จังหวัดชลบุรี

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม เป็นผู้แทน สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 เข้าร่วมโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด วันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ วัดตาลล้อม ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี

20240202_120127.jpg

โครงการศึกษาดูงาน เสริมสร้างประสบการณ์เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้เป็นบุคคลต้นแบบขององค์กร โดยศึกษาดูงาน โรงงานสุราชุมชน บริษัท สักทองแพร่ การค้า จำกัด จังหวัดแพร่

วันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2567 นายละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน เสริมสร้างประสบการณ์เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้เป็นบุคคลต้นแบบขององค์กร ให้กับเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดภาค 2 เพื่อเป็นบุคคลต้นแบบนำความรู้มาต่อยอดในการพัฒนาระบบการทำงานพร้อมนำตัวอย่างผู้ประสบความสำคัญเป็นบุคคลต้นแบบระดับประเทศมาสื่อสารและส่งต่อความรู้ให้กับหน่วยงานตนเองและประชาชน ผู้ประกอบการ โดยศึกษาดูงาน โรงงานสุราชุมชน บริษัท สักทองแพร่ การค้า จำกัด จังหวัดแพร่

009.jpg

ประชุมคณะทำงานที่ได้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร การยกระดับการขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เก่ง ดี มีความสุข

วันที่ 17 มกราคม 2567 คณะทำงานที่ได้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร การยกระดับการขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เก่ง ดี มีความสุข ร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและกำหนดแนวทางการทำงานของคณะทำงานและปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมคณะทำงานให้เหมาะสม พร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตาม ยุทธศาสตร์ “EASE Excise” ยกเครื่องสรรพสามิตสู่ “กรม ESG” ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2

001.jpg

โครงการสัมมนาหลักสูตร การยกระดับการขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เก่ง ดี มีความสุข

วันที่ 12 มกราคม 2567 นายละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมสัมมนา หลักสูตร ดังกล่าว ตามที่กรมสรรพสามิตได้จัดสัมมนายกระดับการขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เก่ง ดี มีความสุข เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงาน มุ่งขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บุคลากรกรมสรรพสามิตเกิดการรับรู้และตระหนักถึงประโยชน์ของการทำงานที่ตรงเป้าหมายตามกรอบยุทธศาสตร์ ได้ร่วมกันกำหนดแผนงาน ร่วมคิด และวิธีการแก้ไขปัญหาและแตกงานย่อย (Backlog) เพื่อให้ภาคและพื้นที่เกิดการปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้บุคลากรสามารถปรับตัวเข้ากับการทำงานซึ่งมีรูปแบบและแนวทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

6_0.jpg

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2567

วันที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 เข้าร่วมการจัดกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกรมสรรพสามิต

DSC_0008.jpg

พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2567

วันที่ 3 มกราคม 2567 นายละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2

LINE_ALBUM_บริจาคแอลกอฮอล์ รพ.ชลบุรี_๒๓๑๒๑๕_4.jpg

โครงการสรรพสามิตห่วงใย ต้านภัย VIRUS

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 นายละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 และผู้บริหาร ร่วมมอบแอลกอฮอล์ให้กับโรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและทางการแพทย์ ตามโครงการสรรพสามิตห่วงใย ต้านภัย VIRUS

DSC_0151.jpg

ตลาดนัดหมุนเวียน (Circular Market) ครั้งที่ 2

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 นายละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 จัดกิจกรรม Regional Excise Office 2 ESG Day ประจำเดือนธันวาคม 2566 โดยการจัดตลาดนัดหมุนเวียน (Circular Market) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภายในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 นำเสื้อผ้า สิ่งของใช้แล้วมาจำหน่าย เพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่และเป็นการลดการกำจัดขยะ รวมถึงสร้างรายได้ให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยในงานจะเน้นการนำถุงผ้า แก้วน้ำ งดใช้ถุงพลาสติก และในครั้งนี้ ได้มอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายสินค้าและมอบสิ่งของบริจาค แด่ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ตามโครงการเหลือ - ขอ

001.jpg

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ"

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ส่วนอำนวยการ เป็นผู้แทน สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ" ณ หอพระพุทธสิหิงค์ฯ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

004.jpg

โครงการพัฒนาบุคลากรสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม รุ่นที่ 8

วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2566 สรรพสามิตจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม รุ่นที่ 8 นางสิริพร ธนนันทนสกุล ที่ปรึกษากรมสรรพสามิตด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบบริหาร เป็นประธานเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาบุคลากรสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม รุ่นที่ 8 ให้แก่บุคลากรในสังกัดกรมสรรพสามิต ได้แก่ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 โดยมี ดร.นิตยา โสรีกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรของกรมสรรพสามิต ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข โดยเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของกรมสรรพสามิต ได้แก่ “โปร่งใส ซื่อสัตย์ มีมาตรฐาน” เพื่อสร้างเครือข่ายองค์กรคุณธรรม และป้องกันทุจริต อันจะนำไปสู่ราชการใสสะอาด โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ณัฐพงศ์ สุโกมล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทีมงาน มาบรรยายและฝึกปฏิบัติฯ ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี