สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

431280011_717951553786804_473977698617436320_n.jpg

การป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 (คดีคุณภาพ)

วันที่ 1 มีนาคม 2567 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 บูรณาการร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 และหน่วยงานในพื้นที่ อ.คลองใหญ่ จากการขยายผลจากใบไปรษณีย์คลองใหญ่กันอย่างต่อเนื่องจึงได้บุกตรวจค้นโกดัง 2 คูหา พบบุหรี่เถื่อนซุกซ่อน ในกล่องกระดาษมากมายหลายยี่ห้อ จำนวน 178,678 ซอง ประมาณการค่าปรับ 504,944,028 บาท

1.jpg

การป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 เดือนมกราคม 2567 (คดีคุณภาพ)

คดีที่ 4 จับกุมคดียาสูบ
เหตุเกิดเมื่อ วันที่ 29 มกราคม 2567
สถานที่เกิดเหตุ ณ บ้านแห่งหนึ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ของกลาง บุหรี่ซิกาแรต จำนวน 672 ซอง
เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 154,589.40 บาท

1.jpg

การป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 เดือนมกราคม 2567 (คดีคุณภาพ)

คดีที่ 3 จับกุมคดียาสูบ
เหตุเกิดเมื่อ วันที่ 23 มกราคม 2567
สถานที่เกิดเหตุ ณ ร้านค้าแห่งหนึ่ง ซอยซากกลาง 1 ถนนซากกลาง-มิตรประชา ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ของกลาง บุหรี่ซิกาแรต จำนวน 742 ซอง
ประมาณการค่าปรับรวมทั้งหมด จำนวน 480,960.00 บาท (นำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป)

1.jpg

การป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 เดือนมกราคม 2567 (คดีคุณภาพ)

คดีที่ 2 จับกุมคดียาสูบ
เหตุเกิดเมื่อ วันที่ 20 มกราคม 2567
สถานที่เกิดเหตุ ณ ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ของกลาง บุหรี่ซิกาแรต จำนวน 14,000 ซอง
ประมาณการค่าปรับรวมทั้งหมด จำนวน 13,188,000.00 บาท (นำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป)

1.jpg

การป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 เดือนมกราคม 2567 (คดีคุณภาพ)

คดีที่ 1 จับกุมคดียาสูบ
เหตุเกิดเมื่อ วันที่ 4 มกราคม 2567
สถานที่เกิดเหตุ ณ บ้านแห่งหนึ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ของกลาง บุหรี่ซิกาแรต จำนวน 590 ซอง
ประมาณการค่าปรับรวมทั้งหมด จำนวน 487,578.45 บาท (นำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป)

429963350_715249367390356_5616228807586320830_n.jpg

การออกตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นายละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 พร้อมคณะทำงาน GECC (Government Easy Contact Center : GECC) ลงพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี เพื่อให้คำปรึกษาในการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี พ.ศ. 2567 และกล่าวถึง ESG (Environment Social และ Governance) ของกรมสรรพสามิต แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน

95024_0.jpg

พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นผู้แทน สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล อ.เมือง จ.ชลบุรี

DSC_0005.JPG

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างแอพพลิเคชั่นด้วย AppSheet เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"

วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างแอพพลิเคชั่นด้วย AppSheet เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน" ให้กับบุคลากรภายในสำนักงานและพื้นที่ภายในสังกัด และผ่านระบบออนไลน์ โดยโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และมีทักษะทางด้านดิจิทัล สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ในการให้บริการผู้มาติดต่อ ให้สอดคล้องกับภารกิจงานในหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง Appsheet ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2

DSC_0199.jpg

กีฬาสานสัมพันธ์สรรพสามิตภาค 2

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 นายละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ได้จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สรรพสามิตภาค 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขา เพื่อเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรักความผูกพัน มีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างแรงผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ณ สนามฟุตบอล Brother Plus จังหวัดชลบุรี

DSC_0010.jpg

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การประยุกต์ใช้ Google Sheet เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"

วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การประยุกต์ใช้ Google Sheet เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน" ให้กับบุคลากรภายในสำนักงานและพื้นที่ภายในสังกัด และผ่านระบบออนไลน์ โดยท่านละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 เป็นผู้เปิดกล่าวพิธีและให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ โดยโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรภายในสังกัด สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ได้มีองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้น ได้พัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยี ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย สะดวก เป็นเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงานทุกที่ทุกเวลา โดยผ่านการประยุกต์ใช้ Google Sheet ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ สอดคล้องกับการเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2