สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประขาสัมพันธ์

ปก.jpg

โครงการสรรพสามิตร่วมใจ ต้านภัย COVID-19

วันที่ 21 เมษายน 2565 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 นำโดย ท่านละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกับ สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 และเจ้าหน้าที่ มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 400 ลิตร ให้กับโรงพยาบาลชลบุรี  ตามโครงการสรรพสามิตร่วมใจต้านภัย COVID-19สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1

ปกทำบุญ.JPG

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 จัดโครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 จัดโครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต วันที่ 7 เมษายน 2565

 

 

หน้าปกโครงการควบคุม.jpg

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมและตรวจสอบการจัดเก็บภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมและตรวจสอบการจัดเก็บภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภาษีและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี มีความรู้ ทักษะ เทคนิคในการควบคุมโรงอุตสาหกรรม เทคนิคการตรวจสอบภาษี เกี่ยวกับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ โฮเทล จังหวัดระยอง

ปก.jpg

สำนักงานสรรพสามิตภาค 2 ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิด
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560”

ณ ระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรม นิวแทรเวิลลอด์จ จังหวัดจันทบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และเทคนิคในการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ในการทำงาน พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน

 

275905288_288743770040920_1141712365433851350_n.jpg

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

 

วันที่ 9 มีนาคม 2565 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ดำเนินการตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของหน่วยงาน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 โดยนำบุคลากรในสังกัดดำเนินการเป็นจิตอาสาถวายสังฆทาน และทำความสะอาดภายในบริเวณโดยรอบ ณ วัดสมานราษฎร์สามัคคี ตำบลหนองรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 จัดกิจกรรมวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 90 ปี

นายละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ดำเนินการตามโครงการ กิจกรรมสรรพสามิตสานสัมพันธ์ รวมพลังทำความดี สร้างความผูกพัน ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 วันครบรอบ 90 ปี วันสถาปนากรมสรรพสามิต มีพิธีไหว้ศาลพระภูมิ หน้าอาคารสำนักงานฯ ทำบุญครบรอบ 90 ปี วันสถาปนากรมสรรพสามิต กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานฯ และทำความสะอาดบริเวณรอบสำนักงานฯ อาคารที่พักอาศัย และทำแปลงผักสวนครัว เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

6.jpg

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ดำเนินการตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของหน่วยงาน สร้างภาพลักษณ์ ที่ดีให้แก่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2

โดยนำบุคลากรในสังกัดดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด ดูสวยงาม ณ บริเวณด้านหน้าของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2

10LINE_ALBUM_2022.2.jpg

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเสริมสร้างความรัก ความผูกพัน และเพิ่มศักยภาพเพื่อการทํางานเชิงรุก"

วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเสริมสร้าง ความรัก ความผูกพัน และเพิ่มศักยภาพเพื่อการทำงานเชิงรุก" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ มีวัฒนธรรม ค่านิยมในการปฏิบัติงาน นำหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน นำหลักคุณธรรม จริยธรรม มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร ณ จังหวัดเลย และจังหวัดนครพนม

DSC_1683.jpg

พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565

วันที่ 5 มกราคม 2565 นายละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 พร้อมบุคลากรในสังกัด จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 2

ปก.jpg

ตรวจเยี่ยม บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ท่านละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยม บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี เพื่อรับฟังสรุปการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ และมอบนโยบายการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมประจำโรงงาน