สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวรับสมัครงาน

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ รายละเอียดคลิก new_ico.gif

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ รายละเอียดคลิก

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ รายละเอียกคลิก 

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประกาศกรมสรรพสามิต 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 รายละเอียดคลิก

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประกาศกรมสรรพสามิต 

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ รายละเอียดคลิก

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประกาศกรมสรรพสามิต 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ภาคคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล รายละเอียดคลิก

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล รายละเอียดคลิก

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประกาศกรมสรรพสามิต

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียดคลิก