สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

DSC_0042.jpg

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยการใช้งานระบบเครื่องมือช่วยเหลืองานตรวจพิสูจน์ของกลาง (Examination Line Chatbot)

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 สำนักกฎหมาย ส่วนพิสูจน์และจัดการของกลาง กรมสรรพสามิตพร้อมทีมงาน ได้ลงพื้นที่จัดประชุมสัมมนา ตามโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยการใช้งานระบบเครื่องมือช่วยเหลืองานตรวจพิสูจน์ของกลาง (Examination Line Chatbot) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนกฎหมาย และส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม เป็นผู้แทนเข้าร่วม โดยวัตถุประสงค์ คือ การให้คำแนะนำและถ่ายทอดความรู้การใช้งานระบบเครื่องมือช่วยเหลืองานตรวจพิสูจน์ของกลางด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Examination Line Chatbot) ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจพิสูจน์ของกลางเพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นไปในเเนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2

1.jpg

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิด”

วันที่ 25 - 26 เมษายน 2567 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิด” ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี และสนามยิงปืน

001.jpg

พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567

วันที่ 25 เมษายน 2567 ส่วนอำนวยการเป็นตัวแทนสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 เข้าร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567 (วางพวงมาลาถวายราชสักการะ) ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

001.jpg

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้เป็นบุคคลต้นแบบขององค์กร (ต้นกล้า) บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 24 เมษายน 2567 นายละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ได้จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้เป็นบุคคลต้นแบบขององค์กร (ต้นกล้า) ศึกษาดูงาน ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยให้เจ้าหน้าที่ ผู้แทนจากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดภาค 2 เข้ารับฟังการบรรยาย ศึกษาดูงานภายในบริษัท เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้เป็นบุคคลต้นแบบขององค์กรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทุกมมิติ ตามยุทธศาสตร์ EASE Excise ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษี โดยมุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG)

006.jpg

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้เป็นบุคคลต้นแบบขององค์กร (ต้นกล้า) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 24 เมษายน 2567 นายละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ได้จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้เป็นบุคคลต้นแบบขององค์กร (ต้นกล้า) ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ให้กับเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดภาค 2 เข้ารับฟังการบรรยาย การบริหารจัดการและระบบสิ่งแวดล้อม เพื่อนำความรู้มาต่อยอดในการพัฒนาระบบการทำงาน ส่งต่อความรู้ให้กับหน่วยงานตนเองและประชาชน ผู้ประกอบการต่อไป

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

ข่าวปราบปราม