• โปร่งใส
  • โปร่งใส
  • โปร่งใส
  • โปร่งใส
  •  

 

 

  
CCI_000018.jpg
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลและตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
. : ผู้บันทึกข้อมูล& nbsp;

CCI_000012.jpg
คุณธรรมต้นแบบ
. : ผู้บันทึกข้อมูล& nbsp;

CCI_000010.jpg
. : ผู้บันทึกข้อมูล& nbsp;

CCI_000004.jpg
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
. : ผู้บันทึกข้อมูล& nbsp;