สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 - 5 มอบอาหารกลางวันแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 ตามนโยบายของรัฐบาล เเละกระทรวงการคลัง 
ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2563 - 3 กรกฎาคม 2563  ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 - 5 (ตามจุดที่เหมาะสม)

 

ภาพกิจกรรม ครัววายุภักดิ์ปันอิ่ม ของ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 - 5 

 


  • pan1_1.jpgpan1_2.jpgpan1_3.jpgpan1_4.jpgpan2_1.jpgpan2_2.jpgpan2_3.jpgpan2_4.jpgpan3_1.jpgpan3_2.jpgpan3_3.jpgpan3_4.jpgpan5_3.jpgpan5_1.jpgpan5_2.jpgpan5_4.jpg