ประกาศสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1

งดให้บริการในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 เพื่อทำการพ่นแอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อไวรัสโควิค 19  เปิดให้บริการวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย


  • pakad_close03.jpg