ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง เลื่อนการประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคล (สัมภาษณ์) 

เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี และตำแหน่งนิติกร สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ (ครั้งที่ ๒) (คลิกที่นี่)

pakad_pk1_200764_02.JPG