สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ร่วมกิจกรรมจิตอาสากับกรมราชทัณฑ์

      นางกมลลักษณ์ วัฒนเจริญรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เข้าร่วมกิจกรรมกับกรมราชทัณฑ์ตามโครงการ "พสกนิกรจิตอาสาพัฒนา ทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นการสืบสานพระราชปณิธานและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อปวงชนชาวไทย โดยร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning ตั้งแต่กรมราชทัณฑ์ ถึงบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาดสวยงาม เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒


 • pk1_081062_01.JPG
 • pk1_081062_02.JPG
 • pk1_081062_03.JPG
 • pk1_081062_04.JPG
 • pk1_081062_05.JPG
 • pk1_081062_06.JPG
 • pk1_081062_07.JPG
 • pk1_081062_08.JPG
 • pk1_081062_09.JPG
 • pk1_081062_10.JPG
 • pk1_081062_11.JPG
 • pk1_081062_12.JPG
 • pk1_081062_13.JPG
 • pk1_081062_14.JPG
 • pk1_081062_15.JPG
 • pk1_081062_16.JPG
 • pk1_081062_17.JPG
 • pk1_081062_18.JPG
 • pk1_081062_19.JPG
 • pk1_081062_20.JPG