• ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
  • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
  • คู่มือประชาชน
  • ประกาศเจตจำนง
หน้าหลัก

  
pakad_pk1_150964.jpg
ประกาศกรมสรรพสามิต
ส่วนอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

pakad_pk1_010964.jpg
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคล (สัมภาษณ์)
ส่วนอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล