สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
Regional Excise Office 1

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

pk1_pic_200166_01.JPG

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในเขตพื้นที่ภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

                      นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในเขตพื้นที่ภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติงานของทุกพื้นที่ในสังกัด เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

 

pk1_pic_190166_1.jpg

เข้าตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการสินค้าเครื่องดื่ม รายบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ นายปรีดา บุญภา สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี ได้เข้าตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการสินค้าเครื่องดื่ม รายบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) เพื่อติดตามผลการจัดเก็บภาษี พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของผู้ประกอบการ โดยมี คณะผู้บริหารของบริษัทฯให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดียิ่ง

pk1_pic_110166_01.JPG

พิธีไหว้ศาลสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ และ กิจกรรม Big Cleaning Day

นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีไหว้ศาลสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เพื่อความเป็นสิริมงคล ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ของวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ ต่อมาเวลา ๑๓.๓๐ น. ในวันเดียวกัน ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ทั่วอาณาบริเวณสำนักงานให้น่าอยู่สวยงาม โดยมีเจ้าหน้าที่จากทุกส่วนภายในสำนักงานสรรพสามิตภาคเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน

pk1_pic_100166_00.jpg

ประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕

นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

pk1_pic_151265_00.jpg

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในเขตพื้นที่ภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕

                  นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในเขตพื้นที่ภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติงานของทุกพื้นที่ในสังกัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

 

pk1_pic_141265_00.jpg

ประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕

นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

pk1_pic_301165_01.jpg

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์สาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

                      นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ได้มอบหมายให้ นายประสงค์ จำนงค์ทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากับกรมราชทัณฑ์เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.

pk1_pic_281165_01.jpg

เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี ๑

                      นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษีได้ไปตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี ๑ เพื่อมอบนโยบาย และติดตามผลการจัดเก็บภาษีพร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติงาน โดยมี นางสุรัตน์วดี นิลวณิชย์ สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี ๑ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมนี้ได้ตรวจโรงงานสุราบางยี่ขัน เพื่อรับฟังข้อปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการ อีกทั้ง ได้ตรวจสอบการ ปฎิบัติของโรงงานให้ปฎิบัติตามระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้จัดการโรงงานสุราบางยี่ขัน

pk1_pic_281165_1.jpg

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

                      ด้วยนายปรีชา น้อยพ่วงได้รับมอบให้เป็นตัวแทนของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ร่วมทำพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๖๕ ณ กรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี

pk1_pic_101165_00.jpg

ประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕

นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑

ข่าวทั้งหมด

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์

ข่าว ข่าว ข่าว ข่าวข่าว ข่าวข่าว

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่