สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
Regional Excise Office 1

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

      รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (คลิ้กที่นี่)
 
           pok_report_pk165.jpgQR_report_pk165.png
 
      รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (คลิ้กที่นี่)
 
           pok_report_pk164.jpgQR_report_pk164.png
 
      รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (คลิ้กที่นี่)
 
           pok_pk1_report_63.jpgQR_pk1_report63.png
 
      รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (คลิ๊กที่นี่)
 
           page_repk162.jpg  QR_report_2562_2.png
 
      รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2559  (คลิกที่นี้)
 
          re59_pk1.jpg  QR_report_2559.png
 
      รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 (คลิ๊กที่นี่)
 
          page_rp58.jpg QR_report_2558.png