สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Rayong 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 5

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

       สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

18/2566

สรรพสามิตเดินหน้าปราบบุหรี่เถื่อนต่อเนื่อง จับบุหรี่ลักลอบที่จังหวัดกระบี่ มูลค่าปรับกว่า 20 ล้านบาท

สรรพสามิตเดินหน้าปราบบุหรี่เถื่อนลักลอบหนีภาษีต่อเนื่อง ล่าสุดจับบุหรี่เถื่อน ณ ศูนย์กระจายสินค้าเกาะลันตา จ.กระบี่ จำนวน 21,490 ซอง มูลค่าปรับกว่า 20 ล้านบาท

     นายภาคภูมิ  ตันธนศรีกุล เลขานุการกรม ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิต กล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินมาตรการการปราบปรามบุหรี่เถื่อน ตามนโยบายของนายเอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ

อธิบดีกรมสรรพสามิต  ในการปราบปรามสินค้าผิดกฏหมายที่มีการลักลอบนำเข้าโดยไม่ได้เสียภาษี  ซึ่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ค้าขายและชำระภาษีอย่างสุจริตให้ได้รับการเป็นธรรม รวมถึงการดูแลบริโภคในเรื่องความปลอดภัยและได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ฯลฯ

17/2566

สรรพสามิตจับบุหรี่เถื่อนจากภาคใต้ ซุกมากับรถไปรษณีย์กว่า 36,440 ซอง ปรับกว่า 30 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตเดินหน้ายกระดับการปราบปรามสินค้าผิดกฏหมายเชิกรุก ตามยุทธศาสตร์ ESAE Excise จับบุหรี่เถื่อนขนมากับรถไปรษณีย์จากภาคใต้กว่า36,440 ซอง ค่าปรับกว่า 30ล้านบาท 

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 นายภาคภูมิ  ตันธนศรีกุล เลขานุการกรม ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ตามที่กรมสรรพสามิตได้ดำเนินมาตรการเชิกรุกเพื่อปราบปรามบุหรี่เถื่อนพร้อมยกระดับการปราบปรามลักลอบขายบุหรี่ออนไลน์   ด้วยการเปิดศูนย์ปราบปรามสินค้าผิดกฏหมายออนไลน์ ฯลฯ

1ออกกำลังกาย

กิจกรรม Excise Exercise Day

กิจกรรม Excise Exercise Day 

🤸เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 ได้ส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรม Excise Exercise Day ด้วยการเต้นแอโรบิกออกกำลังกาย เพื่อลดการเมื่อยล้าจากการทำงาน และส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ EASE Excise กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : Agile way of Working : ส่งเสริมสมรรถนะและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้เป็น Smart People

 

 

1ESG

สรรพสามิตร่วมส่งเสริม การ "แยกขยะ..ทิ้งให้ถูกถัง"  ดีต่อตัวเอง ดีต่อสังคม ดีต่อโลกใบนี้

กิจกรรมการคัดแยกเป็นหนึ่งในกิจกรรม Excise ESG ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วยนโยบาย 9 ข้อ 22 กิจกรรมโดยหัวใจสำคัญของกิจกรรมจะเริ่มด้วยการปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกคนตระหนักถึงความสำคัยของการจัดการขยะอย่างถูกวิธีโดยกรมฯ  พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้  ให้การอบรมบุคลากรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ซึ่งกรมฯ  ได้เชิญวิทยากร SCG มานำเสนอกรอบความคิดและกระบวนการแยกขยะที่ถูกต้อง  รวมทั้งจัดเตรียมเครื่องมือต่าง ๆ อย่างเต็มที่โดยเฉพาะการจัดการจัดถังขยะแยกประเภท ที่มีตัวอย่างขยะให้เห็นแต่ละถังอย่างเด่นชัด ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน  โดยตั้งไว้ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ข่าวทั้งหมด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สรรพสามิตจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Design Thinking เพื่อหาแนวทางพัฒนาโครงสร้างภาษีแบตเตอรี่

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สรรพสามิตจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2566

กรมสรรพสามิต | Excise Department

อธิบดีกรมสรรพสามิตรับรางวัล "ผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่นแห่งปี" พร้อมอีก 2 รางวัล จากงาน DG Awards 2023 โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 19/2566 (ครั้งที่ 38)

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สรรพสามิตจัดพิธีมอบพระธนบดีมหาเศรษฐี รูปหล่อลอยองค์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สรรพสามิตจัดสัมมนาผู้บริหารระดับสูงเพื่อมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนกรมฯ ในปี 2567

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผู้บริหารกรมสรรพสามิตร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ปีที่ 24