บริจาคพัดลมให้กับโรงพยาบาลสนามเพื่อผู้ป่วย COVID-19

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายบุญธรรม  เสาวดี สรรพสามิตพื้นที่ระยอง2 พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ได้จัดกิจกรรม CSR  ร่วมกับผู้ประกอบการ มอบพัดลมเพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนามให้ผู้ป่วยโควิด-19 ในเขตอำเภอนิคมพัฒนา อำเภอบ้านค่าย และอำเภอบ้านฉาง จำนวน 192 ตัว


  • บริจาคพัดลม 1.1.jpgบริจาคพัดลม 1.jpgบริจาคพัดลม 2.jpgบริจาคพัดลม 3.jpgบริจาคพัดลม 5.jpgบริจาคพัดลม 6.jpgบริจาคพัดลม 8.jpgบริจาคพัดลม 9.jpg