โครงการ "น้ำดื่ม น้ำใจ สู้ภัย โควิด"

วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2564 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 จัดทำโครงการ "น้ำดื่ม น้ำใจ สู้ภัย โควิด" มอบน้ำดื่มและหน้ากากอนามัย ให้โรงพยาบาลในจังหวัดระยอง เพื่อบริการประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 และบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่


  • csr1
  • csr2
  • csr3
  • csr5
  •