ครบรอบ 89 ปี สถาปนากรมสรนรพสามิต

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายบุญธรรม  เสาววดี สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 ได้จัดกิจกรรม CSR เนื่องด้วยวันครบรอบ 89 ปี สถาปนากรมสรรพสามิต ได้มอบอุปกรณ์การเรียนและเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน พร้อมด้วยมอบเงินเพื่อซ่อมแซมห้องน้ำให้โรงเรียนบ้านหนองสะพาน ต.หนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง


  • วันเกิดกรม 1.64.jpgวันเกิดกรม 2.64.jpgวันเกิดกรม 3.64.jpgวันเกิดกรม 4.64.jpgวันเกิดกรม 5.64.jpgวันเกิดกรม 6.64.jpgวันเกิดกรม 7.64.jpgวันเกิดกรม 8.64.jpgวันเกิดกรม 9.64.jpgวันเกิดกรม 10.64.jpgวันเกิดกรม 11.64.jpgวันเกิดกรม 13.64.jpgวันเกิดกรม 14.64.jpg