ส่งมอบแอลกอฮอล์ ตามโครงการกระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย COVID-19

วันที่ 27 มีนาคม 2563 นางสาวเนาวรัตน์ รัตน์วัฒน์กุล สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือผลิตจากแอลกอฮอล์แปลงสภาพ ตามโครงการกระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย COVID-19 ให้กับสำนักงานสารธาณสุชจังหวัดระยอง 2,000 ลิตร และศูนย์บริหารและประสานการปฏฺบัติเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและตวบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19)จังหวัดระยอง 1,000 ลิตร เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19  ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง


  • cv1.jpgcv2.jpgcv3.jpgcv4.jpgcv5.jpgcv6.jpg