ประกาศเจตนารมณ์ " เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ และร่วมต่อต้านการทุจริต" ของกรมสรรพสามิตประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศเจตนารมณ์ " เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ และร่วมต่อต้านการทุจริต" ของกรมสรรพสามิตประจำปี พ.ศ.2563

 


  • เจตนารมณ์63.1.pngเจตนารมณ์63.2.png