พิธีถวายสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพะรบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร " เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2562 "

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 เข้าร่วมพิธีถวายสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพะรบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องใน " วันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2562 " ณ หอประประชุมกันเกรา โรงเรียนมาบตาพุดพันวิทยาคาร อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


  • 14.1.jpg14.2.jpg14.3.jpg14.4.jpg