พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562 นางสาวเนาวรัตน์ รัตน์วัฒน์กุล สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


  • 23.1.jpg23.2.jpg23.3.jpg23.4.jpg