สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Rayong 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

รายงานงบทดลองสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2

รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2567

ตุลาคม 2566เมษายน 2567
พฤศจิกายน 2566พฤษภาคม 2567
ธันวาคม 2566มิถุนายน 2567
มกราคม 2567กรกฎาคม 2567
กุมภาพันธ์ 2567สิงหาคม 2567
มีนาคม 2567กันยายน 2567

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงบทอดลอง ณ 30 กันยายน 2567 คลิกที่นี่ 


รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2566

ตุลาคม 2565 เมษายน 2566
พฤศจิกายน 2565 พฤษภาคม 2566
ธันวาคม 2565 มิถุนายน 2566
มกราคม 2566 กรกฎาคม 2566
กุมภาพันธ์ 2566 สิงหาคม 2566
มีนาคม 2566 กันยายน 2566

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงบทอดลอง ณ 30 กันยายน 2566 คลิกที่นี่ 


รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2565

ตุลาคม 2564 เมษายน 2565
พฤศจิกายน 2564 พฤษภาคม 2565
ธันวาคม 2564 มิถุนายน 2565
มกราคม 2565 กรกฎาคม 2565
กุมภาพันธ์ 2565 สิงหาคม 2565 
มีนาคม 2565 กันยายน 2565

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงบทอดลอง ณ 30 กันยายน 2565 คลิกที่นี่ 


รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564

ตุลาคม 2563 เมษายน 2564
พฤศจิกายน 2563 พฤษภาคม 2564
ธันวาคม 2563 มิถุนายน 2564
มกราคม 2564 กรกฎาคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564 สิงหาคม 2564
มีนาคม 2564 กันยายน 2564

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงบทดลอง ณ 30 กันยายน 2564 คลิกที่นี่