พื้นที่ Zoning ห้ายขายสุราใกล้บริเวณโรงเรียน

อำเภอนิคมพัฒนา  คลิกที่นี่

อำเภอบ้านค่าย      คลิกที่นี่

อำเภอบ้านฉาง      คลิกที่นี่

อำเภอปลวกแดง   คลิกที่นี่